സക്കരിയയും ഞാനും റൂംമേറ്റ്‌സായിരുന്നു. മാഷേ എന്നാണ് വിളിക്കുക | Shamal #nmp | Visvya Media
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play