വ്യക്തനും അവ്യക്തനുമായ ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്തുതിയെ വേദാന്ത വീക്ഷണത്തിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു | Visvya Media
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play