ശ്രീരാമനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട് വൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് രാവണൻ മണ്ഡോതിരിയോട് പറയുന്നു. | Visvya Media
Malayalam LiveLIVE NEWS   Malayalam News Get it on Google Play